Schloss

Historie

Malebná vesnice Bílé Poličany nacházející se 3 km od Miletína spjatého s Karlem Jaromírem Erbenem a 9 km od Dvora Králové nad Labem vznikla rozdělením původních Poličan na Bílé a Červené. Od roku 1382 zde působí vladykové z rodu Poličanských a Hustířanských. V letech 1540 – 1560 drželi Bílé Poličany páni Zikmund a Albrecht Smiřičtí a od poloviny 16. století zde vládl široce rozvětvený rod Valdštejnů. V roce 1584 Tobiáš Borek z Poličan staví bělopoličanskou dřevěnou tvrz.

Majitelem Poličanska se roku 1623 stejně jako mnohých dalších panství stává Albrecht Eussebius z Valdštejna, vévoda Frýdlantský. V majetku rodiny bývalého zachránce říše, vojevůdce a později zatracovaného zrádce zůstavají Poličany i po proslulé „chebské řeži“. Až roku 1657 za polského šlechtice Krištofa Ferdinanda Kotulínského z Kotulína je původní dřevěná tvrz přestavěna na kamennou a zvýšena o jedno poschodí. V první polovině 18. století je zámek opět přestavěn a zvýšen o jedno patro. V jeho nejbližším okolí je také založen rozsáhlý krajinářský park s důmyslným odvodňovacím systémem a těsné blízkosti zámku jsou postaveny další budovy.

Po téměř 150 letech prodává roku 1804 poslední potomek rodu Kotulínských Josef Poličanské panství, skládající se z 18 vesnic s 2 856 obyvateli, pražskému měšťanovi Františku Xaveriu Czecingarovi. Czesingar jako člen zemského sněmu Království Českého a rytíř řádu sv. Václava podporoval české osvícence, mezi nimiž byl i proslulý Karel Jaromír Erben. V  samotných Poličanech také zakládá dnes již zaniklý vinohrad a staví výletní pavilon na kopci Vinice.

Dalšími majiteli poličanského panství se stávají Šternberkové. Nejprve je to Jaroslav ze Šternberka, který později toto panství přepouští své dceři Růženě, kněžně z Hohenlohe, provdané za francouzského prince knížete Leopolda groy Dulmen, generálmajora c.k. armády a velitele pevnosti Josefov Zámek je rozšířen o jižní křídlo s arkádou v novorenesančním slohu. Následkem ničivého požáru v roce 1892 byl nejenom těžce poškozený zámek, ale i nově založený místní hasičský sbor, na který kněžna přispěla částkou 50 zlatých a jehož se také stala zakládající členkou.

Na počátku dvacátého století nastává soumrak slávy Bílých Poličan.Nejprve jsou prodány  vídeňskému klenotníkovi Alfrédu Ziererovi, poté inženýru Vlachovi, který začíná s parcelací a rozprodejem jednotlivých statků. Po druhé světové válce zámek kupuje město Dvůr Králové nad Labem.  Dalším majitelem se stává Československý rozhlas Praha.

V roce 1954 přebírá objekt ministerstvo vnitra ČSR a zakládá zde požární  učiliště, které se postupně mění v dnešní Ústřední hasičskou školu, zařízení Sdružení dobrovolných hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Roku 1999 je zámek vložen do majetku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., která zde v roce 2004 zahajuje rozsáhlou rekonstrukci.

Za výrazných investic HVP, a.s. a za správy její dceřiné společnosti FLORIAN CLUB, s.r.o. se nyní vrací tato kulturní památka do původního stavu, aby sloužila všem svým hostům a návštěvníkům.