Znak a historie obce – Bílé Poličany

   

Popis znaku : v modro – stříbrně polceném štítě nad zlato – modře polceným volným cimbuřovým břevnem, dva k sobě obrácení korunovaní dvouocasí lvi s červenou zbrojí, pravý zlatý, levý červený, mezi nimi nahoře zlatý prsten s červeným kamenem a dole stříbrno – červeně polcený tlapatý kříž.

Historie : první písemná zpráva o obci je z roku 1270

První zmínka o rodu  z  Poličanských je o padesát let později. Jako nejstarší držitel Poličan je uváděn Ješek z Poličan, který padl v památné bitvě proti Rakušanům  u Mailberka. Mezi první jména, která v dějinách obce něco znamenala patřili  patronové kostela Lanžovského  Čeněk z Levína, Beneš z Hustířan, Zdena, vdova po Dikovi z Poličan, Přiba, manželka Jiříka z Hustířan. V období 1560 – 1582 byly  Poličany v držení Jiřího z Valdštejna, který v té době ( 1580) zakládá na Zvičině kostelík. V roce 1582 odkázal všechny statky poličanské své třetí manželce  Aleně z Lobkovic, která je držela až do roku 1589. V té době byla také Tobiášem Bořkem postavena bělopoličanská tvrz  Po Jiříkovi z Valdštejna a Aleně z Lobkovic se dochovaly kamenné erbovní desky, které jsou zasazeny do obvodového zdiva zámku v Bílých Poličanech.

Mezi další majitele patřil i  Albrecht Václav z Valdštejna, kníže Frýdlantský, který ve svých konfiskacích  na české šlechtě  zasáhl i panství poličanské, které koupil od Jiřího Sádovského – hejtmana kraje královéhradeckého, který poskytl útulek Českým bratřím a J.A.Komenskému.

V roce 1624 koupila v dědičné léno tvrz a ves Bílé Poličany  Angelina  Zárubová z Hustířan, Manželem Angeliny byl Václav Záruba, svobodný pán z Hustířan, který byl souzen pro účast na vzpouře stavů. Oba jsou pohřbeni v kryptě lanžovského kostela.O paní Angelině se Komenský zmiňuje ve svých spisech.O  třináct let později předala Angelina tyto statky svému zeti Jiřímu Jetřichovi Grodeckému z Grodce.

Na  dalším rozkvětu panství se podílela řada majitelů. V roce 1657 k nim patřil  Kryštof Ferdinand Kotulínský z Kotulína a Křížkovic, který od dvacet let později dal přestavět původní dřevěnou tvrz bělopoličansklou na tvrz z kamene o jednom poschodí. Kotulínští pocházeli z vojvodství Opolského v Polsku. Jeho syn Fridrich Leopold dal v roce 1684 postavit věž k lanžovskému kostelu podle vzoru kostela sv.Petra. Druhý syn František Karel  se stal Jeho milosti císařské tajným radou, kancléřem vrchního úřadu slezského ve Vratislavi a hejtmanem knížectví Vratislavského. Kotulínští drželi poličanské panství 150 let.

Za napoleonských válek, v roce 1804, dostává poličanské panství, skládající se tehdy z 18 vesnic a s 2856 obyvateli nového majitele – pražského měšťana Františka Xaveria Czeczingara  z Birnic. Ten je brzy předává svému synovi  Františku de Paula. Významná osobnost, která byla členem Zemského sněmu Království českého, Vlasteneckého muzea Českého. Při korunovaci 9.září 1836 byl v Praze pasován na rytíře  Řádu sv.Václava. Má velké zásluhy o zvelebení panství, ale i jeho duchovní rozvoj. Studoval v cizině, zejména ve Francii a byl velikým příznivcem české kultury a umění. Mimo jiné podporoval na studiích významného českého básníka a spisovatele K.J.Erbena, narozeného v nedalekém Miletíně. Na kopci Vinice postavil výletní pavilon, a založil vinohrad. Zajížděla sem řada kulturních osobností, mezi nimi K.V.Rais a J.K.Tyl  Na vrchu Vinice se organizovala řada kulturních setkání. Czeczinar postavil také  školu v Doubravici a novogotickou kapli s rodinnou hrobkou v Lanžově.

Bohužel, příchod dalšího majitele v  roce 1909 Alfréda Zierera znamená už začátek parcelace tohoto rozsáhlého panství. Jeho zbytek kupuje v roce 1913 hrabě Orssich de Slavetich a od něho poslední majitel Vladimír Jirásek s chotí Emilií. Ti se znovu snažili  povznést Poličany k bývalé slávě, ale už se jim to nepodařilo.

Po 2. světové válce  kupuje zámek město Dvůr Králové n.L. a přenechává jej Československému rozhlasu v Praze. Tento úsek historie zámku byl donedávna opomíjen, protože nebylo dost věrohodných informací. Ti, kteří toto období  pamatovali, nepovažovali je za významné, protože  tyto  kulturní osobností neznali, protože i když v té době patřili  někteří  mezi špičku českosloveské kultury, byli  teprve na začátku své kariéry.

V roce 1954 přebírá objekty ministerstvo vnitra ČSR a základá zde požární účiliště  které se postupně změnilo  v  Ústřední hasičskou školu. V závěru minulého století  zámek přejímá Hasičská vzájemná pojišťovna a.s a v současné době jej spravuje s.r.o. Florián. která  prostřednictvím navrhnuté koncepce změn  realizuje  jeho novou renesanci. Byly  zahájeny rozsáhlé úpravy areálu parku, v němž  bude pamatováno i na sportovní využití (výstavba sportovních hřišť, cyklokrosu, golfu, tras pro jízdy na koni). Zámek se  přeměnil do podoby kvalitního penzionu s reprezentačními místnostmi a ubytováním na standardní  úrovni pro domácí i zahraniční   rekreaci.

V   býv. hospodářských prostorách  zámku vzniklo  Divadélko Na zámku,které si během několika  sezón získalo svým  dramaturgickým pojetím svou výjimečnost a  mimořádnou pozornost diváků ze širokého okolí.

Dnes mají Bílé Poličany celkem 153 obyvatel, z toho 80 mužů a 73 žen. Průměrný věk obyvatel je 43  let.V letech 1998 – 2006 – ve třetím a čtvrtém volebním období – patří  mezi největší investiční akce obce  vybudování plynové sítě a  hlavního řadu vodovodu. Obě akce stály nemálé peníze, k teré – i když obec i na nějakou dobu zadlužily – zůstanou trvalými památníky nesmírné hodnoty, protože umožnily,aby i do naší obce se dostaly dva nejdůležitější moderní systémy pro život obyvatewl – plyn a pitná voda .Soustředění činnosti obou zastupitelstev  na tyto investiční akce přineslo kýžený výsledek, který dosud v historii obce nemá  obdoby.