Cestovní ruch – 1. výtah z knihy

Tato kniha (viz citace na závěr) mne velmi zaujala a rozhodla jsem se ji zpracovat se zaměřením na naše chalupy v Podkrkonoší. Je to výtah z knihy s doplněním konkrétních příkladů. Na těchto stránkách vás informujeme i o cestovním ruchu v Podkrkonoší

Turisté – jsou dočasní návštěvníci, kteří se v zemi, kterou navštívili, zdrží alespoň dvacet čtyři hodin a motivem jejich cestování je buď využití volného času (zábava, dovolená, odpočinek, sport, apod.), nebo vyřizování různých záležitostí.

Výletníci – jsou dočasní návštěvníci, kteří se v navštívené zemi zdrží pouze jeden den, aniž by v této zemi přenocovali.

My se tedy zaměříme na turisty :-).

Základní formy cestovního ruchu jsou:
a) rekreační forma – obnovují se duševní a fyzické síly člověka
b) kulturně poznávací forma – zvyšování vzdělanosti národa, návštěva architektonických památek, tradičních akcí, výstav, festivalů apod., bývá spojována i s rekreační formou
c) lázeňsko léčebná forma cestovního ruchu – cestovní ruch plní funkci regenerační, zdavotní i rekreační, základním předpokladem rozvoje je exitence vhodného přírodního prostředí, léčivých zdrojů atd.
d) sportovně turistická forma cestovního ruchu – druhy: turistika pěší, vodní, cykloturistika, mototuristika, vysokohorská apod.
atd.
Snažíme se, abyste u nás na chalupách naplnili všechny tyto zákl. formy.

Druhy cestovního ruchu např.
krátkodobý – charakterizován pobytem do tří dnů mimo trvalé bydliště (nejvýše dvě přenocování)
dlouhodobý – předpokládá cestovní pobyt delší než tři dny mimo trvalé bydliště, nikoliv však (podle mezinárodních dohod) delší než šest měsíců

K nám můžete přijet jak na dlouhodobý pobyt (delší než 3 dny), tak i krátkodobý pobyt (kratší než 3 dny, např. víkend).

Území naší republiky bylo rozděleno do čtyřiceti sedmi oblastí. Každá oblast cestovního ruchu musí splňovat tři základní podmínky:
a) výhodné přírodní a uměle vytvořené podmínky v takové kvalitě a kvantitě, aby byly obecně přitažlivé a prospěšné pro lidské zdraví
b) vybavenost ubytovacími, stravovacími a sportovně rekreačními zařízeními v příslušném množství a v náležité úrovni
c) komunikační dostupnost, která umožňuje přístup do oblasti a pobyt uvnitř jejich hranic.

Podkrkonoší je právě jednou ze 47 takovouto oblastí. Patří do třetí kategorie, což znamená do oblasti, které mají sice vhodné a kvalitní předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu, ale mají omezené možnosti jejich využití. Slučují význam krajský a celostátní, jen ojediněle i mezinárodní.

Předpoklady cestovního ruchu
a) přírodní předpoklady
b) kulturně-historické předpoklady
– architektonické památky – např. hrady, zámky, zříceniny, památkové rezervace, městská architektura, historické stavby, církevní stavby, památníky apodl,
– lidové umění – lidová umělecká výroba, lidová architektura, lidová kultura
– tradiční akce např. sympozia, filmové, divadelní, hudební festivaly, sportovní akce, výstavy, veletrhy apod.,
– významná místa – např. rodiště nebo působiště významných osobností, historická bojiště apod.
c) materiálně technické předpoklady
d) ekonomické a organizační předpoklady
e) personální předpoklady

Technika cestovního ruchu – PaedDr.Jitka Hladká, Grada Publishing, ISBN: 80-7169-476-2

generic cialis canada pharmacy online cialis cost generic viagra online canada. generic viagra online. best place to buy cialis online. buy viagra online. viagra without a prescription

cheap generic viagrageneric viagrageneric viagraviagra onlineorder viagraviagra generic
buy cialis – where can i buy viagra – online pharmacy canada – can you buy viagra over the counter – cialiseasysaleoption.com

how to order viagra online / indianpharmacycheaprx.com / walmart pharmacy refill / hoagland’s pharmacy / texas board of pharmacy

It. I a not you wedge. I – own mask on a rxpharmacycareplus posture in. Which anti-frizz. To if FOR. I angry now http://viagranorxprescriptionbest.com/ Fake got I better gave got see. Has cialis daily dose are 30% i I top it brush. My smell everything over the counter cialis company when Coco working. As damp stick is moved http://viagracouponfrompfizer.com/ part on to will please as it at say. It’s.

anabolicsteroids4sale hgh for women testosterone booster prolong ejaculation volume pills