Vykotlaný dub u studánky – uvnitř dubu lavička, krásná čistá příroda v okolí

Cestou ke studánce minete vřešťovskou bažantnici – přírodní rezervaci – Velký Vřešťov. V bažantnici se nachází starý dubohabrový les s doupnými stromy, ptačí hnízdiště.