Studánka s pitnou železitou vodou, voda vytéká přímo z podzemí